Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary

Seznam přijatých žáků pro šk. rok 2018/2019


Pozvánka na schůzku rodičů nově nastupujících žáků


Přijímací řízení ukončeno, kapacita pro šk. rok 2018/19 je naplněna


Pozvánka na oběd


Provoz 7.5.2018


Přihlášky na šk. rok 2018/2019


Aktualizace Vnitřního řádu DM

Čtěte pečlivě aktualizovaný Vnitřní řád DM. Platí pro všechny ubytované i jejich zákonné zástupce.


Nově přijatí žáci-INKASO, PLATBY


ISIC karta


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018