Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary

Podmínky nástupu do DM 31.8 2021


Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022


Zahájení přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022


Provoz DM a ŠJ v době od 3.5.2021


Provoz DM a ŠJ v době od 25.4.2021


Provoz DM a ŠJ v době od 15.2.2021


Provoz DM a ŠJ v době od 1.2.2021


PF 2021

Šťastný a zdravý rok 2021 vám všem! My všichni z DM


Otevření DM


Nařízení vlády k provozu DM


PROVOZ DM a ŠJ v době od 12.10.2020 do 23.10.2020


Zásady bezpečného chování v DM


Pokyny pro nástup žáků 31.8.2020


Výsledky přijímacího řízení


Přijímací řízení vyhlášeno


Ubytování žáků a studentů od 11.5. 2020


Ukončování pobytu žáků v DM


Velikonoční přání


Jednotný postup domova mládeže při platbách za ubytování po dobu mimořádné situace


Pozor!!!NOVÁ OPATŘENÍ!!!


!!!UZAVŘENÍ DOMOVA MLÁDEŽE DO ODVOLÁNÍ!!!


Aktuální pokyny ke zdravotnímu stavu žáků a studentů


AŤ JE DOMOV DOMOVEM


Olympiáda dětí a mládeže 2020


Nabídka nepotřebného majetku


6.11.2019


Organizace šk.roku 2019/2020


Přijímací řízení na šk.rok 2019/2020


Nabídka nepotřebného majetku


PF 2019