Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary

Přihlášky na šk. rok 2018/2019


Aktualizace Vnitřního řádu DM

Čtěte pečlivě aktualizovaný Vnitřní řád DM. Platí pro všechny ubytované i jejich zákonné zástupce.


Nově přijatí žáci-INKASO, PLATBY


ISIC karta


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018