Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary


Zpět 10.07.2017

Nově přijatí žáci-INKASO, PLATBY

Postup při zřízení INKASA:
1. z Oznámení o přijetí do DM opsat na Přihlášku ke stravování variabilní symbol
2. zřídit v bance INKASO ve prospěch účtu č. 32930341/0100 do 15.8. 2017 s limitem dle instrukcí v Přihlášce ke stravování
3. vyplněnou Přihlášku ke stravování poslat poštou nebo e-mailem na info@dmkv.cz
4. první platbu ve výši 3 100,- Kč provést  do 15.8.2017 převodem na účet s udáním přiděleného variabilního symbolu