Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary


Zpět 20.12.2018

PF 2019

Krásné a klidné svátky všem žákům, studentům a jejich rodinám
přejí zaměstnanci a vedení DM a ŠJ