Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary


Zpět 27.06.2019

Seznam přijatých žáků pro šk.rok 2019/2020

Od 27.6.2019 najdete v sekci PODMÍNKY PŘIJETÍ seznam kódů přijatých žáků. Ostatní uchazeči jsou zařazeni do pořadníku a budou oslovováni do 30.8.2019 v případě uvolněného místa.
Dálší postup najdete  v sekci DOKUMENTY pod názvem "Po přijetí" .

Vážení zákonní zástupci,
obdrželi jste prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy variabilní symbol a kód, pod kterým naleznete přijetí  svého dítěte do Domova mládeže v Karlových Varech.
Dále postupujte podle následujících pokynů:
  1.  V sekci PODMÍNKY PŘIJETÍ najdete „Rozhodnutí o přijetí  žáků a studentů k umístění do domova mládeže“. Zde si podle kódu ověříte přijetí .
  2.  V případě přijetí postupujte následovně:
     a)  Ze sekce DOKUMENTY vytiskněte  Přihlášku ke stravování  a dopište do ní přidělený   variabilní symbol
                  b)  Zřiďte v bance inkaso ve prospěch účtu  č. 32930341/0100  s limitem dle  instrukcí v  Přihlášce ke stravování.
                  c)   Vyplněnou Přihlášku ke stravování  po zřízení inkasa poslat poštou do 26.7.2019 na adresu domova mládeže.