Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary


Zpět 05.02.2020

AŤ JE DOMOV DOMOVEM

Příjemce dotace:
Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace
 
 
Název projektu:
Ať je Domov domovem
 
 
Registrační číslo projektu: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015443
 
 
Období realizace: 1. 2. 2020 - 31. 1. 2022
 
 
 
Náš domov mládeže čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_065 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.
 
Z finančních prostředků v celkové výši 1.024.561 Kč hradíme tyto aktivity:
 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
– oblast osobnostně-sociální rozvoj
– oblast ICT
– oblast inkluze
 
 
Kluby pro žáky DM
– klub logiky
– klub badatelský
– klub sociálních a občanských dovedností
 
Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání DM