Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary


Zpět 19.03.2020

Jednotný postup domova mládeže při platbách za ubytování po dobu mimořádné situace

Na základě sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MŠMT-11703/2020-1 ze dne 10. 3. 2020 a dle
„Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol“ , dnem  11. 3. 2020 je zákaz osobní přítomnosti ve školském zařízení.


Dotazem na MŠMT bylo ověřeno, že v současné době, kdy je přerušena výuka na všech školách, může být uplatněno
ustanovení § 5 odst. 4 vyhlášky 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, a ubytovaným
může být přiměřeně snížena úplata za ubytování.


Tzn. úplata za ubytování žákům bude krácena podle počtu dní, po které nebudou moci být ubytováni v DM  vždy po ukončení příslušného měsíce až
do odvolání této mimořádné situace.Konečné vyúčtování za ubytování školního roku 2019/2020  bude provedeno po ukončení ubytování v DM.
Děkujeme za pochopení

Vedení DM