Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary


Zpět 30.04.2020

Ukončování pobytu žáků v DM

Ukončování pobytu žáků v domově mládeže – informace pro žáky a jejich zákonné zástupce
Žáci nižších ročníků středních škol, tedy Ti, kteří nebudou vykonávat v červnu maturitní zkoušku, závěrečné zkoušky  nebo absolutorium VOŠ, ukončí v období od 4.5. do 7.5.2020 svůj pobyt v domově mládeže.
Postup:
  1. Po zkontaktování svým skupinovým vychovatelem (v případě neúspěchu pak zástupkyni ředitelky) si domluví termín a čas svého příjezdu do DM. Při ukončování pobytu budou moci být na podlaží konkrétní budovy pouze 4 žáci v různých pokojích. Max. časový limit na odstěhování osobních věcí z pokoje a ukončení pobytu je stanoven na 30 minut. Doporučuji Vám si po předchozí telefonické domluvě datum a čas ukončování pobytu ještě vzájemně potvrdit e-mailem, aby nedošlo k nedorozumění.
  2. Při vstupu do budovy (bočními vstupy dle telefonické informace) se všichni žáci prokáží průkazkou DM. Při ukončování pobytu je potřeba skupinovému vychovateli předat svěřený inventář pokoje, klíč od pokoje, čip (pouze trvale končící žáci-ostatní si ho nechají)  klíč od skříně a průkazku DM. Součástí ukončování pobytu bude vyplněná žádost o ukončení pobytu a podepsané prohlášení o bezinfekčnosti. (Složka DOKUMENTY)
  3. Přeplatky za ubytovací či stravovací služby budou zasílány na účet, ze kterého bylo strháváno inkaso, po účetním ukončení školního roku, tedy nejpozději v prvním červencovém týdnu. O nedoplatcích budou konkrétní žáci informováni individuálně. Opakovaně Vám sděluji, že od 16.3.2020 dle Nařízení vlády a následně přijatých opatření, nebylo již nikomu účtováno tzv. ubytovné a stravné.
Žáci maturitních ročníků a žáci konající absolutoria VOŠ musí vyčkat na další informace ze strany MŠMT. Nemusí tedy v této fázi ukončovat pobyt v DM, pakliže nechtějí, ale vyplněnou žádost o ukončení odevzdají bez konečného data ukončení.

Ministerstvo bude ještě rozhodovat o termínu a formě skládání maturitních zkoušek a absolutorií podle aktuálního vývoje situace kolem koronaviru.

Zájemcům o ubytování v době konání zkoušek mohu pouze přislíbit, že jim budu v této mimořádné situaci vycházet maximálně vstříc v rámci povolených limitů, které stanovuje Ministerstvo zdravotnictví. Doporučuji proto se zkontaktovat se svými skupinovými vychovateli, kteří Vám podají potřebné informace. Předběžně počítáme s ubytováním 1 žáka v pokoji za 100,-Kč za noc. (Zahrnut zvýšený úklid a dezinfekce).

Ukončování pobytu v domově mládeže bude v uvedené všední dny probíhat v době cca 10:00 h do 19:00 h.

Upozorňuji  stávající žáky  domova mládeže, že mohou využít při ukončování pobytu osobní návštěvy v DM k předání přihlášky pro školní rok 2020/2021 osobně.
Zájemci o první ubytování v domově mládeže v příštím školním roce 2020/2021 se budou  řídit  pokyny na těchto webových stránkách (v záložce přijímací řízení), které budou doplňovány dle pokynů MŠMT. 
 
 
                                                                                                                                                                              Mgr. Hana Volánková
                                                                                                                                                                                 ředitelka DM a ŠJ