Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary


Zpět 07.05.2020

Ubytování žáků a studentů od 11.5. 2020

PROVOZNÍ PODMÍNKY DOMOVA MLÁDEŽE PO DOBU PLATNOSTI EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
 
  1.  Provoz DM  od pondělí  8,00 hod. do pátku 14,00 hod.
Vstup do domova mládeže je povolen pouze ubytovaným žákům, nikoliv rodičům, zákonným zástupcům nebo návštěvám. Vstup do domova mládeže je povolen pouze v roušce splňující náležitosti nařízení epidemiologů.

 Do domova mládeže nebude vpuštěna žádná osoba s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19. Služba v recepci bude provádět bezdotykovým teploměrem kontrolu tělesné teploty.

Každý žák, který má zájem o ubytování v domově mládeže musí jako zletilý (u nezletilého zákonný zástupce) podepsat čestné prohlášení uvedené v příloze tohoto dokumentu. Bez jeho stvrzení nebude žák ubytován.

 Každý žák, který se chce ubytovat, musí mít dostatečný počet roušek (minimálně 2 roušky na den pro pobyt ve škole  a další na odpolední pobyt v DM. Doporučujeme 4-6 ks/den) a povinnost starat se o jejich výměnu a desinfekci. Žák musí mít sáček na použité roušky.
DM se postará o vyprání a desinfekci všech látkových roušek žáků. Požadavkem je stálobarevnost roušky.
Z bezpečnostních důvodů není možné poskytnout prostor pro individuální vyvařování roušek žáky. V případě nouze DM poskytuje  bezplatně  vlastní látkové roušky k zapůjčení.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování je důvodem k ukončení pobytu žáka v domově mládeže.

 Toalety jsou  vybaveny tekoucí pitnou vodou a mýdlem v dávkovači
a dále desinfekčním prostředkem a papírovými ručníky na bezpečné osušení rukou.
Žák může být ubytován na pokoji jen po jednom. Na pokojích mají žáci k dispozici desinfekční prostředek a papírové ručníky.
Je zakázaný volný pohyb žáků po budově domova mládeže (společné prostory).
Pro používání umýváren a sprch je stanoven časový rozpis. Toto hygienické opatření má zabezpečit, aby se v koupelně umýval vždy jen jeden žák a případná nákaza se pokud možno nemohla přenášet na další žáky vzdušnou vlhkostí (aerosolem).
Vycházky jsou v této mimořádné situaci povoleny do 21,00 hod..
Stravování  v ceně 50,- Kč je DM schopen poskytnout ve formě balíčku za snídani a dopolední svačinu. Žák nahlásí požadavek do 14,00 hod. předchozího dne  vychovateli .                                            2.   PLATEBNÍ PODMÍNKY
Úhrada za ubytování:
Cena za ubytování 1 žáka je 100,- Kč /noc (zahrnuje poskytnutí dezinfekce, papírových ručníků, poplatek za připojení k internetu, dezinfekční ošetření pokoje, poplatek za spotřebiče).
Úhrada za stravu:
Cena za balíček za snídani a dopolední svačinu je 50,- Kč.
 
Platba bude provedena u vedoucí školní jídelny v hotovosti nebo platební kartou.
 
 
PŘÍLOHA     Čestné prohlášení
 
Provoz DM je upraven v souladu s nařízením vlády ze dne 30.4.2020  zde