Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary


Zpět 16.07.2020

Výsledky přijímacího řízení

Vážení zákonní zástupci, plnoletí žáci a studenti,
obdrželi jste prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy kód, pod kterým naleznete přijetí či nepřijetí svého dítěte/Vás
do Domova mládeže v Karlových Varech, dále postupujte podle následujících pokynů:
Jestliže jste obdrželi kód a byli přijati k ubytování do DM a nemáte o umístění zájem,
neprodleně nám tuto skutečnost oznamte prostřednictvím e-mailu (m.kroftova@dmkv.cz).
ZDE najdete „Rozhodnutí o přijetí žáků a studentů k umístění
do domova mládeže“. Zde si podle kódu ověřte přijetí či nepřijetí. V případě nepřijetí je
Vaše přihláška zařazena do Pořadníku, pokud se uvolní místo, budete neprodleně informováni prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.
V případě přijetí postupujte následovně:

1/Ze sekce  Dokumenty vytiskněte následující dokumenty:
  • Informace k nástupu
  • Smlouva o ubytování
  • Generální souhlas
  • Přihláška ke stravování (vyplněnou zaslat poštou nejpozději do 10. 8. 2020)
  • Prohlášení o bezinfekčnosti
Vyplněné dokumenty (mimo Přihlášku ke stravování) přivezte s sebou v den nástupu do DM.
Pokud nastupujete do DM poprvé, počítejte s platbou za ubytování a stravu v hotovosti nebo platební kartou.
                                                                                                         
                                                                                                                     Děkujeme za spolupráci
                                                                                                                           Vedení DM a ŠJ