Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary


Zpět 26.08.2020

Pokyny pro nástup žáků 31.8.2020

POKYNY pro nástup žáků do DM dne 31. 8. 2020

V souvislosti s přijatými opatřeními proti šíření virových onemocnění došlo k aktualizaci dokumentů závazných pro ubytované
žáky a studenty, zákonné zástupce i zaměstnance - Vnitřní řád. Podmínkou pro pobyt v DM je seznámit se s ním.
 
Čas nástupu pro nově přijaté (žáci prvních ročníků ) v rozmezí 16:00 – 18:30 hodin, ubytovaní v předchozím školním roce  19:00 – 20:00.
 
Vstup do domova mládeže je povolen pouze ubytovaným, nikoliv zákonným zástupcům nebo návštěvám.

Zákonní zástupci žáka, který je u nás ubytován poprvé, budou vstupovat zvláštním vchodem a bude jim umožněno zaplacení
stravy a ubytování hotově nebo platební kartou u vedoucí stravování.

Do domova mládeže nebude vpuštěna žádná osoba s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým
příznakům COVID-19. Zaměstnanci DM budou provádět bezdotykovým teploměrem kontrolu tělesné teploty.

S sebou si žák přiveze pouze nezbytně nutné věci a oblečení na týden kvůli úklidu a dezinfekci pokojů a nezbytný počet roušek
(doporučení 6 kusů) pro případ stanovení mimořádných opatření souvisejících s epidemiologickou situací v průběhu týdne.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování je důvodem k ukončení pobytu žáka v domově mládeže.
 
PŘI PŘÍJEZDU SE ŘIĎTE POKYNY ZAMĚSTNANCŮ DM!