Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary


Zpět 09.10.2020

PROVOZ DM a ŠJ v době od 12.10.2020 do 23.10.2020

Opatření MŠMT ČR pro školy a školská zařízení od 12. října do 23. října 2020

DM a ŠJ Karlovy Vary bude v termínu,  od 12.10.2020 do 23.10.2020 kdy na středních školách
 probíhá praktické vyučování a praktická příprava, fungovat v plném rozsahu, v souladu
se školskými právními předpisy a zvýšenými hygienickými opatřeními.

Provoz školského zařízení je na všech pracovištích od neděle 16,00 hod. do pátku 15,00 hodin.

Školní jídelna poskytuje  ubytovaným žákům, kteří se účastní povinně praktického vyučování
 na pracovištích a praktické přípravy ve školách, celodenní stravování
. Obědy mohou odebírat
při zachování všech předepsaných hygienických pravidel i tzv. „cizí strávníci“.

Dny 26. října a 27. října 2020 budou MŠMT ČR vyhlášeny ve školách jako dny volna.
Následuje státní svátek a dva dny řádných podzimních prázdnin 29. až 30. října 2020.

V této době bude  školské zařízení pro ubytování žáků uzavřeno. Nástup žáků se předpokládá
v neděli 1. listopadu 2020 od 16,00 hodin.


Mgr. Hana Volánková, ředitelka DM a ŠJ