Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary


Zpět 14.10.2020

Nařízení vlády k provozu DM

Provoz domova mládeže a školní jídelny

Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od 14. 10. 2020 od 0,00 hod.
do dne 1. 11. 2020 do 23,59 hod.


V souladu s usnesením vlády ČR č. 1 022 ze dne ze dne 12. 10. 2020 se zakazuje poskytování
ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona

ve školských ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát).

Bližší informace k usnesení vlády ČR pro oblast školství zde.

Opatřením MŠMT ČR dochází ke změně organizace školního roku a to tak,
že dny 26. a 27. 10. 2020 jsou stanoveny jako volné dny
, na které po státním svátku navazují
podzimní prázdniny ve dnech 29. – 30. 10. 2020