Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary


Zpět 15.02.2021

Provoz DM a ŠJ v době od 15.2.2021

V návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením,
že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud .
Aktualizace pokynu MŠMT k provozu škol a školských zařízení.