Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary


Zpět 21.04.2021

Provoz DM a ŠJ v době od 25.4.2021

Informace k provozu domova mládeže od 25. 4. 2021 a testování
 
Provoz domova mládeže je možný pro žáky, kteří se účastní vzdělávání. Podrobnější informace najdete v následujících dokumentech:
Informace k provozu škol a školských zařízení od 19. dubna 2021 (účast žáků na vzdělávání, testování, vykazování)
Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest s účinností od 12. dubna 2021 do odvolání
Mimořádné opatření - testování žáků ve školách
MŠMT - manuál k provozu škol a školských zařízení aktualizovaný
MŠMT - manuál k testování ve školách
Vzhledem k tomu, že bude od 26.4. 2021 ve středních  školách poskytováno vzdělávání, bude DM otevřen v neděli od 17:00 hod.
V DM budou pouze ti žáci, kteří se zúčastní vzdělávání, mají rozvrhem stanoveny mj. individuální nebo skupinové konzultace,
zkoušky, praktický výcvik v řízení motorových vozidel (MO č. 375 ze dne 12. 4. 2021). Ubytování je možné jen za dodržování  všech
hygienicko bezpečnostních opatření, žáci i zaměstnanci mají nařízeno testování, i nadále platí povinnost žáků a všech zaměstnanců
nosit respirátor. DM respirátory žákům neposkytuje.
   
Úplata za ubytování s přihlédnutím na nesouvislou přítomnost žáků v jednotlivých týdnech:
Pokud je školou stanoveno vzdělávání s osobní přítomností žáka v souladu s MO a žák se rozhodne nevyužít služeb domova mládeže,
považuje se nepřítomnost v domově mládeže za omluvenou absenci, žák platí za tento týden.
I když žák využije ubytování v domově mládeže 1 den/noc v týdnu, považuje se pro účel vyúčtování úplaty, jakoby byl žák ubytován
v domově mládeže celý týden.
Týdnem se pro tyto účely považuje neděle až pátek.
 
Úplata za ubytování:
1. Měsíční úplata za ubytování v domově mládeže 1.350,- Kč
2. Týdenní úplata za ubytování, i když žák pobývá v domově mládeže 1 noc    338,- Kč