Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary


Zpět 01.08.2022

Pokyny pro přijaté žáky

Vážení zákonní zástupci, plnoletí žáci a studenti,

pokud jste byli  přijati do domova mládeže, postupujte následovně:
vytiskněte následující dokumenty  
Vyplněné dokumenty (mimo Přihlášku ke stravování) přivezte s sebou v den nástupu do DM.

POZOR!  V DOKUMENTECH NELZE ŠKRTAT A PŘEPISOVAT!

Pokud nastupujete do DM poprvé a neproběhne inkaso ve stanoveném termínu, počítejte s platbou za ubytování a stravu v hotovosti nebo platební kartou v den nástupu v DM.
Jestliže jste obdrželi kód a byli přijati k ubytování do DM a nemáte o umístění zájem, neprodleně nám tuto skutečnost oznamte prostřednictvím e-mailu (m.kroftova@dmkv.cz).
                                                                                                     
                                                                                                                     Děkujeme za spolupráci
                                                                                                                           Vedení DM a ŠJ