Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary

PF 2021

Šťastný a zdravý rok 2021 vám všem! My všichni z DM


Otevření DM


Nařízení vlády k provozu DM


PROVOZ DM a ŠJ v době od 12.10.2020 do 23.10.2020


Zásady bezpečného chování v DM


Pokyny pro nástup žáků 31.8.2020


Výsledky přijímacího řízení


Přijímací řízení vyhlášeno


Ubytování žáků a studentů od 11.5. 2020


Ukončování pobytu žáků v DM