Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary

Kontakty

Sídlo organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace
  Lidická 590/38, 360 01 Karlovy Vary
  www.dmkv.cz
Recepce recepce@dmkv.cz  telefon (spoj.) +420 730 588 313 354 224 411
       
 
Vedení organizace
Mgr. Hana Volánková  ředitelka   h.volankova@dmkv.cz
603 228 156
354 224 477
Michaela Kroftová  zástupce ředitelky m.kroftova@dmkv.cz
730 169 569
354 224 424
Vedoucí útvaru
Mgr. Petr Prajka 
technicko-ekonomický pracovník
 
p.prajka@dmkv.cz
731 620 607
354 224 414
Věra Pfeilerová vedoucí školní jídelny v.Pfeilerova@dmkv.cz
730 169 572
354 224 418
Bc. Jana Luhanová ekonom - rozpočtář j.luhanova@dmkv.cz
604 222 859
Miroslava Váchová účetní m.vachova@dmkv.cz
730 169 570
354 224 428
Ing. Karin Tischerová finanční referent k.tischerova@dmkv.cz
730 169 599
354 224 421

Martin Rais

pověřenec GDPR

gdpr@kr-karlovarsky.cz

354 222 193
 

PEDAGOGICKÝ SBOR

Sborovna  354 224 419
 

BUDOVA A - dívky    
Vedoucí budovy Božena Písařová vs9a1@dmkv.cz
     
4A vychovatelka Soňa Šamková  DiS. vs4a@dmkv.cz
5A vychovatelka Simona Novosadová vs5a@dmkv.cz
6A vychovatelka Štěpánka Řezníková vs6a@dmkv.cz
7A vychovatelka Karin Sedláčková vs7a@dmkv.cz
8A vychovatelka Jana Neuwirthová vs8a@dmkv.cz
9A vychovatelka Bc. Lucie  Kempfová vs9a@dmkv.cz
10A vychovatelka Drahoslava Vimrová DiS. vs10a@dmkv.cz

 

BUDOVA A1 - dívky    
Vedoucí budovy Božena Písařová vs9a1@dmkv.cz
     
4A1 vychovatelka Vladimíra Voráčková vs4a1@dmkv.cz
5A1 vychovatelka Romana Jurčová vs5a1@dmkv.cz
6A1 vychovatelka Bc. Jarmila Štípová vs6a1@dmkv.cz
7A1 vychovatelka Radka Jurčíková vs7a1@dmkv.cz
8A1 vychovatelka Alena  Berková vs8a1@dmkv.cz
9A1 vychovatelka Božena Písařová vs9a1@dmkv.cz

 

BUDOVA B - chlapci    
Vedoucí budovy Michaela Kroftová m.kroftova@dmkv.cz
     
4B vychovatel Jan Straka vs4b@dmkv.cz
5B vychovatel Bc. Vojtěch Glaser vs5b@dmkv.cz
6B vychovatelka Luboš  Ohem vs6b@dmkv.cz
7B vychovatel Zuzana Drazdíková vs7b@dmkv.cz
8B vychovatel Ing. et Bc. Martin Vlnas vs8b@dmkv.cz

   

ASISTENTI PEDAGOGA – NOČNÍ VYCHOVATELÉ
BUDOVA A, A1 – DÍVKY


Milena  Hildebrantová
Mgr. Květuše Škutová
Ivana  Trávová
Ing. Ĺubica  Sedláčková

BUDOVA B – CHLAPCI

Jiří Doleček
Jaroslav Chrobák