Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary
Kontakty
Sídlo organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace
  Lidická 590/38, 360 01 Karlovy Vary
  www.dmkv.cz
Recepce recepce@dmkv.cz  telefon (spoj.) +420 730 588 313 354 224 411
       
 
Vedení organizace
Mgr. Hana Volánková  ředitelka   h.volankova@dmkv.cz
603 228 156
354 224 477
Michaela Kroftová  zástupce ředitelky m.kroftova@dmkv.cz
730 169 569
354 224 424
Vedoucí útvaru
Mgr. Petr Prajka  technicko-ekonomický
pověřenec pro GDPR
p.prajka@dmkv.cz
731 620 607
354 224 414
Václava Sudová školní jídelna v.sudova@dmkv.cz
730 169 572
354 224 418
Bc. Jana Luhanová ekonomický j.luhanova@dmkv.cz
604 222 859
Miroslava Váchová účetní m.vachova@dmkv.cz
730 169 570
354 224 428
Alena Huberová hospodářka a.huberova@dmkv.cz
730 169 599
354 224 421
 

PEDAGOGICKÝ SBOR

Sborovna  354 224 419
 

BUDOVA A - dívky    
Vedoucí budovy Božena Písařová vs9a1@dmkv.cz
     
5A vychovatelka Ivana Pawelková vs5a@dmkv.cz
6A vychovatelka Štěpánka Řezníková vs6a@dmkv.cz
7A vychovatelka Karin Sedláčková vs7a@dmkv.cz
8A vychovatelka Jana Neuwirthová vs8a@dmkv.cz
9A vychovatelka Jana Schmiedová vs9a@dmkv.cz
10A vychovatelka Jindra Loberšínerová vs10a@dmkv.cz

 

BUDOVA A1 - dívky    
Vedoucí budovy Božena Písařová vs9a1@dmkv.cz
     
5A1 vychovatelka Jitka Křesťanová vs5a1@dmkv.cz
6A1 vychovatelka Vladimíra Voráčková vs6a1@dmkv.cz
7A1 vychovatelka Radka Jurčíková vs7a1@dmkv.cz
8A1 vychovatelka Ivana Škulavíková  vs8a1@dmkv.cz
9A1 vychovatelka Božena Písařová vs9a1@dmkv.cz

 

BUDOVA B - chlapci    
Vedoucí budovy Bc. Jarmila Štípová vs6b@dmkv.cz
     
4A vychovatel Bc. Vojtěch Glaser vs4a@dmkv.cz
4B vychovatel Jaroslav Chrobák vs4b@dmkv.cz
5B vychovatelka Simona Novosadová vs5b@dmkv.cz
6B vychovatelka Bc. Jarmila Štípová  vs6b@dmkv.cz
7B vychovatel Bc. Miroslav  Hodan vs7b@dmkv.cz
8B vychovatel Ing. et Bc. Martin Vlnas vs8b@dmkv.cz

   

ASISTENTI PEDAGOGA – NOČNÍ VYCHOVATELÉ
BUDOVA A, A1 – DÍVKY


Dagmar Tůmová
Romana Jurčová
Mgr. Květuše Škutová
Zdenka Svobodová
 

BUDOVA B – CHLAPCI

Jiří Doleček
Ing. Ĺubica  Sedláčková