Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary
Kontakty
Sídlo organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace
  Lidická 590/38, 360 01 Karlovy Vary
  www.dmkv.cz
Recepce recepce@dmkv.cz  telefon (spoj.) +420 730 588 313 354 224 411
       
 
Vedení organizace
Mgr. Hana Volánková  ředitelka   h.volankova@dmkv.cz
603 228 156
354 224 477
Michaela Kroftová  zástupce ředitelky m.kroftova@dmkv.cz
730 169 569
354 224 424
Vedoucí útvaru
Mgr. Petr Prajka  technicko-ekonomický p.prajka@dmkv.cz
731 620 607
354 224 414
Václava Sudová školní jídelna v.sudova@dmkv.cz
730 169 572
354 224 418
Bc. Jana Luhanová ekonomický j.luhanova@dmkv.cz
604 222 859
Miroslava Váchová účetní m.vachova@dmkv.cz
730 169 570
354 224 428
Alena Huberová hospodářka a.huberova@dmkv.cz
730 169 599
354 224 421
 

PEDAGOGICKÝ SBOR

Sborovna  354 224 419

BUDOVA A - dívky
Vedoucí budovy        Božena Písařová                vs9a1@dmkv.cz

5A vychovatelka         Ivana Pawelková                 vs5a@dmkv.cz
6A vychovatelka         Štěpánka Řezníková          vs6a@dmkv.cz
7A vychovatelka        Karin Sedláčková                 vs7a@dmkv.cz
8 A vychovatelka       Jana Neuwirthová                vs8a@dmkv.cz
9A vychovatelka        Jana Schmiedová                vs9a@dmkv.cz
10 A vychovatelka    Jindra Loberšínerová           vs10a@dmkv.cz

BUDOVA, A1 - dívky
Vedoucí budovy       Božená Písařová                  vs9a1@dmkv.cz

5A1 vychovatelka     Jitka Křesťanová                 vs5a1@dmkv.cz
6A1 vychovatelka     Vladimíra Voráčková           vs6a1@dmkv.cz
7A1 vychovatelka     Růžena Jozová                    vs7a1@dmkv.cz
8A1 vychovatelka     Ivana Škulavíková                vs8a1@dmkv.cz
9A1  vychovatelka    Božena Písařová                 vs9a1@dmkv.cz

BUDOVA B – chlapci
Vedoucí budovy  Bc. Jarmila Štípová                vs6b@dmkv.cz

4A vychovatel         Bc. Vojtěch Glaser                  vs4a@dmkv.cz   
4B vychovatel        Jaroslav Chrobák                     vs4b@dmkv.cz
5B vychovatelka    Simona Novosadová               vs5b@dmkv.cz
6B vychovatelka    Bc. Jarmila Štípová                   vs6b @dmkv.cz
7B vychovatel        Bc. Miroslav  Hodan                 vs7b@dmkv.cz
8B  vychovatel       Ing. et Bc. Martin Vlnas           vs8b@dmkv.cz             


ASISTENTI PEDAGOGA – NOČNÍ VYCHOVATELÉ
BUDOVA A, A1 – DÍVKY


Dagmar Tůmová
Romana Jurčová
Mgr. Květuše Škutová
Zdenka Svobodová
Ing. Ĺubica Sedláčková

BUDOVA B – CHLAPCI

Jiří Doleček
Simona Schererová

Aktuality

Aktualizace Vnitřního řádu DM

Čtěte pečlivě aktualizovaný Vnitřní řád DM. Platí pro všechny ubytované i jejich zákonné zástupce.