Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Objednávka a odhláška stravy

  • Vedoucí školní jídelny: Věra Pfeilerová
  • telefon: 354 224 418, mobil: 730 169 572
  • email: v.Pfeilerova@dmkv.cz

       Elektronický přístup na web www.strava.cz 
       Kód zařízení: 0179
       Uživatel obdrží heslo od vedoucí ŠJ

      

  • Strávník si volí stravu sám pomocí internetu nebo terminálu v prostorách školní   jídelny.
  • Objednávky a odhlášky stravy na následující den lze činit a měnit nejpozději do 15.00 hodin předcházejícího pracovního dne na terminálu jídelny nebo pomocí internetu.
  • Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, peníze se za ni nevrací.
  • V případě ztráty bezkontaktního čipu a v případě jeho poškození je strávník povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně vedoucí školní jídelny a pořídit si nový.
  • Cena čipu činí 150,- Kč.
  • Po odhlášce ke stravování a vrácení čipu bude provedeno vyúčtování zůstatku převodem na účet.