Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary

Ubytování

Stravování

Jídelní lístek

Dokumenty

Plán akcí

Volnočasové aktivity

Podmínky
přijetí

Aktuality

Aktualizace Vnitřního řádu DM

Čtěte pečlivě aktualizovaný Vnitřní řád DM. Platí pro všechny ubytované i jejich zákonné zástupce.