(+420) 354 224 411

Přijímací řízení

Níže naleznete veškeré informace o přijímacím řízení do domova mládeže. S případnými dotazy se na nás neváhejte kdykoliv obrátit.

O přijetí žáka nebo studenta do domova mládeže rozhodujeme na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka, zletilým žákem nebo studentem, přičemž přihlížíme ke vzdálenosti bydliště, k dopravní obslužnosti z místa bydliště a k sociálním poměrům a zdravotnímu stavu.

Ubytování není nárokové a přihlášku je nezbytné podávat opětovně na každý školní rok.

Před podáním přihlášky je dobré se seznámit s náklady, které jsou s ubytováním u nás spojeny.

Ceník ubytování a stravování

Kritéria pro přijetí:

Nově příjmání žáci a studenti

  • nastupující do 1. ročníků všech typů středních škol,
  • pocházející z dětských domovů a ze sociálně slabých rodin (pokud zákonní zástupci doloží tuto skutečnost ověřenými doklady),
  • dojíždějící z velmi vzdáleného místa bydliště příp. z bližší dopravní vzdálenosti s průkaznou nebo komplikovanou možností dopravního spojení veřejnými dopravními prostředky,
  • studující posledních ročníků všech typů středních škol, dále žáky 2. a 3. ročníků středních škol, nástavbového studia, VOŠ

Opakovaně příjmání žáci a studenti

  • dodržování Vnitřního řádu DM - zejména kázně, pořádku na pokojích, bezpečnostních předpisů apod.,
  • dobře přizpůsobiví žáci a studenti z hlediska vztahů ke spolubydlícím, životu a prostředí domova mládeže a školní jídleny, bez vážnějších či opakovaných kázeňských problémů
  • dodržování platebních podmínek v uplynulém školním roce,
  • pořadí odevzdaných přihlášek.

Přihláška k ubytování:

Přihláška pro stávající ubytované žáky
Přihláška pro nové zájemce o ubytování

Vyplněný a podepsaný tiskopis je nutné doručit na adresu domova mládeže nejpozději do data uvedeného níže v harmonogramu. 

Harmonogram přijímacího řízení pro školní rok 2023 / 2024:

10. 4. 2023 Vyhlášení přijímacího řízení pro šk. rok 2023/2024
19. 5. 2023 Uzávěrka přihlášek pro opakovaně ubytovávané
31. 5. 2023 Uzávěrka přihlášek pro nové zájemce
16. 6. 2023 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
14. 8. 2023 Konec lhůty ke zřízení inkasa k úhradě ubytování a stravy

Výsledky přijímacího řízení:

Výsledky přijímacího řízení pro rok 2023 / 2024

Pokyny pro přijaté studenty:

Úhrada ubytování a stravy je možní pouze prostřednictvím "inkasa" (ne trvalým příkazem), jehož splatnost je 15. den v každém předešlém měsíci (platba je zálohová). Žádáme Vás proto o jeho zřízení a zajištění dostatečné finanční hotovosti na Vašem účtu.

Nástup do domova mládeže je pro žáky a studenty povinný den před oficiálním zahájením školního roku, tedy v neděli 3. září 2023 v době od 16:00 do 20:00 hodin. Nově přijatí (žáci prvních ročníků) v rozmezí 16:00 – 18:30 hodin, již ubytovaní v rozmezí 19:00 – 20:00 hodin.

Vniřní řád domova mládeže
Provozní řád jídelny

Nečekejte a zajistěte si včas ubytování.
Těšíme se na Vás!

Poslední úprava dne 23. 1. 2023 v 00:15 uživatelem Administrator

Domov mládeže
a školní jídelna Karlovy Vary

příspěvková organizace

Lidická 590/38
Karlovy Vary
360 01

Jak se k nám dostanete?

Vlakem:

Vlakem na „Horní Nádraží“ nebo „Dolní nádraží“ v Karlových Varech a dále pak MHD na zastávku „Karlovy Vary, tržnice“, odtud na zástávku „Národní“

Autobusem:

Na „Dolní nádraží - terminál“ v Karlových Varech a dále pak MHD na zastávku „Karlovy Vary, tržnice“ a odtud na zástávku „Národní“

Parkování

Pro studenty i návštěvy je k dispozici parkoviště přístupné z ulice Lidická

Zřizovatel:

Projekty: